Saltar ao contido principal

O Plan Estratéxico e as liñas xerais

☝No mandato que remata, aprobamos un plan estratéxico que eleva a mirada sobre o futuro da nosa universidade, e que ademais reelabórase e avalíase continuamente. Pretendemos tamén utilizar o plan estratéxico coma unha guía de actuación permanente. As liñas básicas transversais marcadas son: pulo ó galego, loita pola igualdade e internacionalización, que xuntas conforman unha aspiración lexítima a ser considerada unha universidade na que damos pulo a Galicia no mundo.

Comentarios