Saltar ao contido principal

Publicacións

... e quen somos nós?

PProfesorado, persoal de administración e servizos e estudantes da UVigo dos tres campus que desexan traballar nun novo proxecto que estableza as PERSOAS como o eixo da acción do goberno. Hai uns días coñeciámonos nunha xuntanza en Industriais con eco interno e mediático e a ilusión por un cambio comenzou. Rostros coñecidos entre si e curriculums ignotos para outros. Talento UVigo e recoñecemento dun pasado que quere lanzarse ao futuro con retos sinxelos uns, ambiciosos outros, como chegar a formar parte do elenco das 100 universidades europeas de prestixio. No noso arranque únenos o volver a nosa mirada e motivar ao noso capital humano. E si xa empezamos a trasladar as nosas ideas, a coñecernos e a camiñar. O noso portavoz, Pachi Reigosa, vai encabezando esta expedición de persoas da Universidade de Vigo. A algúns de vós xa vos abordamos pero aspiramos a chegar a todos para transmitir o proxecto que ten o Manifesto 2040 como documento embrionario.
Publicacións recentes

Baixar á cidade: do rumor aos feitos

  Ás veces é complexo que a comunicación realizada polas canles institucionais previstas conclúa sen contaminación nos sectores que non participan directamente do debate ou da escoita de quen emite a mensaxe orixinal. O rumor é unha arma poderosa para influír nas persoas receptoras que non fan unha procura activa da información e que se decatan das novidades con imprecisións, con erros intencionais ou simplemente a través de terceiras persoas ás que resulta que llo contaron mal. Desde H2040 queremos ser unha vía máis para resaltar as palabras e o esforzo do noso reitor en trasladarlle a toda a comunidade unha proposta que implica decisións de presente e de futuro para a Universidade de Vigo. Esta entrada pretende responder ás preguntas formuladas por calquera persoa da comunidade en referencia á información que está a circular e que se puido coñecer máis aló dos núcleos de intervención ordinaria como son o Consello de Goberno, o Claustro ou as xuntanzas mantidas coas diferentes unidad

Pachi Reigosa «Foi esencial para nós que o estudantado puidera seguir o curso en pé de igualdade»

No acto de apertura prometeu mellorar a vida das persoas da Universidade de Vigo. Ten evidencias ou retroalimentación neste senso? Só a comunidade universitaria pode ter a resposta certa coma é lóxico. Pero podo afirmar que, a pesar da situación que afrontamos co atranco que supuxo a pandemia, moitas das promesas están cumpridas e penso que teñen boa valoración. Penso que mellorou o sentimento de pertenza e que se transmitiron os valores da nosa institución coma viva, dinámica e chea de enerxía para o que está por vir. A vontade de pasar a 280 horas así coma de facer a carreira académica transparente e coas promocións non retrasadas fronte aos anos precedentes foi unha teima programática que xa tivo os seus froitos. Que queda pendente no ámbito do profesorado? Gustaríame darlle énfase ao feito de que, aínda que para moita xente durante a campaña parecía imposible facer este cambio e que se achacaba ao marco normativo a limitación para tomar esta decisión, si era posible. Para nós era i

Balance compromisos cumpridos do primeiro ano de goberno

Secretaría Xeral - Revitalización dos órganos de goberno como lugares de participación, debate e decisión: cumpriuse a través da convocatoria de tres Claustros e cos debates en Consello de Goberno, ademais da aprobación de case todos os acordos por asentimento. - Simplificación do programa Docentia: creación da comisión ad hoc que xa se reuniu tres veces neste primeiro ano de goberno. O deseño final está avanzado e estase intentando consensuar ademais co resto do SUG. - Mellora das enquisas de profesorado: propúxose a redución das preguntas (10) e o deseño como enquisa electrónica. Tamén se está consensuando co resto do SUG. - Creación dun grupo de traballo de innovación administrativa para analizar os trámites e os procedementos: nos compromisos falábase de crear unha unidade administrativa e creouse un grupo de traballo con esta finalidade. Proximamente sacarase unha instrución sobre a elaboración do catálogo de trámites. - Posta en marcha da admin