Saltar ao contido principal

Publicacións

... e quen somos nós?

PProfesorado, persoal de administración e servizos e estudantes da UVigo dos tres campus que desexan traballar nun novo proxecto que estableza as PERSOAS como o eixo da acción do goberno. Hai uns días coñeciámonos nunha xuntanza en Industriais con eco interno e mediático e a ilusión por un cambio comenzou. Rostros coñecidos entre si e curriculums ignotos para outros. Talento UVigo e recoñecemento dun pasado que quere lanzarse ao futuro con retos sinxelos uns, ambiciosos outros, como chegar a formar parte do elenco das 100 universidades europeas de prestixio. No noso arranque únenos o volver a nosa mirada e motivar ao noso capital humano. E si xa empezamos a trasladar as nosas ideas, a coñecernos e a camiñar. O noso portavoz, Pachi Reigosa, vai encabezando esta expedición de persoas da Universidade de Vigo. A algúns de vós xa vos abordamos pero aspiramos a chegar a todos para transmitir o proxecto que ten o Manifesto 2040 como documento embrionario.
Publicacións recentes

Balance compromisos cumpridos do primeiro ano de goberno

Secretaría Xeral - Revitalización dos órganos de goberno como lugares de participación, debate e decisión: cumpriuse a través da convocatoria de tres Claustros e cos debates en Consello de Goberno, ademais da aprobación de case todos os acordos por asentimento. - Simplificación do programa Docentia: creación da comisión ad hoc que xa se reuniu tres veces neste primeiro ano de goberno. O deseño final está avanzado e estase intentando consensuar ademais co resto do SUG. - Mellora das enquisas de profesorado: propúxose a redución das preguntas (10) e o deseño como enquisa electrónica. Tamén se está consensuando co resto do SUG. - Creación dun grupo de traballo de innovación administrativa para analizar os trámites e os procedementos: nos compromisos falábase de crear unha unidade administrativa e creouse un grupo de traballo con esta finalidade. Proximamente sacarase unha instrución sobre a elaboración do catálogo de trámites. - Posta en marcha da admin