Saltar ao contido principal

Natalia Caparrini Marín


Natalia Camparrini Marín é licenciada en Ciencias Xeolóxicas pola Universidade Complutense de Madrid (UCM) en 1994 e doutora pola Universidade Politécnica de Madrid (UPM) en 2006. Desde 2008 é contratada doutora na Universidade de Vigo. 

Impartiu docencia universitaria desde 2000 na Escola de Enxeñaría de Minas e Enerxía (EME) no Departamento de Enxeñaría dos Recursos Naturais e Medio Ambiente da Universidade de Vigo, impartindo diversas materias en Titulacións (Enxeñaría de Minas), Graos (Grao en Enxeñaría da Enerxía, Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos) e Másteres de perfil tanto investigador como profesionalizante (Máster en Tecnoloxía Ambiental, Máster en Valoración, Xestión e Protección do Patrimonio Cultural, Máster en Enxeñaría de Minas). 

Forma parte do grupo de investigación “Xeotecnoloxías Aplicadas” da Universidade de Vigo, que foi recoñecido como grupo de referencia e competitividade. É coautora de máis de 20 publicacións (traballos en congresos, artigos, capítulos de libros, documentos científico-técnico restrinxidos). Participante en máis de 30 contratos con empresas e proxectos de investigación. Dirixiu 1 Teses Doutorai e mais de 40 TFM/TFG/PFC. 

Desempeñou diversos cargos de xestión: secretaria, subdirectora de Organización Académica e coordinadora de Calidade da EME, coordinadora do Grao en Enxeñaría da Enerxía, do Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos e do Máster en tecnoloxías para a protección do patrimonio cultural inmoble. Actualmente é a Directora da EME.

Comentarios