Saltar ao contido principal

María Isabel Doval Ruiz


María Isabel Doval Ruiz é titular de Universidade e directora do departamento de Didáctica, Organización Escolar e Métodos de Investigación. Foi subdirectora Xeral de Universidades da Xunta de Galicia durante o goberno de Emilio Pérez Touriño, membro do Comité Técnico da ACSUG e vogal do CONGACODE (Consello Galego de Cooperación para o Desenvolvemento). Tamén participou coma membro da Mesa do Claustro da Universidade de Vigo e do Consello de Campus de Ourense, así como secretaria do seu Departamento.

Imparte materias relacionadas coas novas tecnoloxías aplicadas á educación nos graos de Educación Infantil e Educación Social da Facultade de CC da Educación (Ourense) e  tamén da clases no master de Formación do Profesorado de Secundaria. Participa anualmente como avaliadora de proxectos europeos, e no programa H2020 ten sido tamén vice-chair. Con experiencia na organización de Ferias interuniversitarias, congresos internacionais sobre TIC e ensino e sobre Practicum e prácticas na Universidade e na empresa. Dirixiu tamén varios seminarios e accións formativas sobre igualdade de xénero e inclusión educativa e social. Participou en 5 proxectos nacionais de investigación e noutros tantos europeos e foi profesora visitante en varias universidades europeas, de Kirguistán e en Marrocos. Nos últimos anos está interesada especialmente no estudo e divulgación de métodos e enfoques da investigación participativa.

Actualmente participa nun proxecto Jean Monnet sobre deseño de programas e recursos educativos sobre Cultura Europea e en dous proxectos (Erasmus+ Capacity Building e Twinning) para a modernización das universidades de Marrocos no seu achegamento ao EEES.


Comentarios