Saltar ao contido principal

Manuel Ramos Cabrer


Manuel Ramos Cabrer é enxeñeiro de Telecomunicación pola Universidad Politécnica de Madrid e  doutor en Enxeñaría Telemática pola Universidad de Vigo. Incorporouse como profesor á Universidade de Vigo en 1991, e ocupa unha praza de Profesor Titular de Universidade dende 2001. Forma parte do Grupo de Servicios para a Sociedade da Información e do centro de investigación AtlantTIC. É autor de 47 artigos en revistas indexadas, 10 capítulos en libros de ámbito internacional, e 79 comunicacións en congresos de ámbito internacional. 

Participou ou está a participar en 28 proxectos de investigación financiados en diversas convocatorias competitivas (H2020, FP7, Plan Nacional de I+D+i, …), e en 49 contratos de transferencia e cursos con empresas. Ten obtido 5 quinquenios docentes e 3 sexenios de investigación, ademais da acreditación para o corpo de Catedráticos de Universidade en 2014. 

No referente á xestión, desempeñou o cargo de adxunto ao vicerreitor de Investigación como Director do Servicio de Telecomunicacións, ocupou o cargo de Director do Departamento de Enxeñaría Telemática  e foi coordinador do programa de doutoramento e do mestrado oficial de dito departamento, ambos con mención de excelencia. Ademais de ter sido membro do Claustro Universitario durante 12 anos, da Mesa do Claustro, e do Consello de Goberno  e da COAP, foi 8 anos representante sindical do profesorado funcionario na Xunta de PDI da Universidade.

Comentarios