Saltar ao contido principal

José Luis Míguez Tabarés


José Luís Míguez Tabarés é doutor Enxeñeiro Industrial (1996), Catedrático de Máquinas e Motores Térmicos por habilitación nacional (2007). A súa experiencia profesional (6 anos) iníciase en empresas de prefabricados de formigón e do sector auxiliar de automoción, e a partir de 1993 como profesor na universidade. 

Co-autor de 7 libros, 80 artigos de investigación en revistas de alto impacto ( JCR). Co-director de 15 teses doutorais e de máis de 100 PFC- TFG- TFM. Co-autor de 7 patentes, 3 de ámbito internacional ( WO mundial, USA e europea). 

É coordinador do grupo de Tecnoloxía Enerxética considerado de referencia competitiva pola Xunta de Galicia. Dirixiu proxectos en convocatorias competitivas de investigación ( MCYT, MICINN, Xunta de Galicia, etc.) e participou en 14 proxectos internacionais: H2020, Intelligent Energy Europe, Altener, Interreg, POCTEP. 

Ten 3 proxectos europeos en vigor. 

Realizou máis de 50 proxectos con empresas e/ou entidades públicas, en convocatorias altamente competitivas (CENIT, Fondo Tecnolóxico- CDTI, Proxectos singulares, Interconecta, Conecta- Peme, etc.) de elevada contía. 

Coordina ou programa de doutoramento en Eficiencia Enerxética e Sustentabilidade en Enxañería e Arquitectura coas universidades do País Vasco e Burgos.

No ámbito da xestión foi Director dá área de Innovación e Desenvolvemento, (outubro 2005-setembro 2006), Director dá área de Novos Proxectos (setembro 2006-xullo 2010), Delegado non Centro Universitario dá Defensa, Escola Naval Militar (Marín) desde 2012. Foi Colaborador da Axencia Estatal de Investigación, Ministerio de Economía, Industria e Competitividade, (xuño 2016-xaneiro 2018), Colaborador da ANEP (xuño 2011-maio 2016), Adxunto-xestor ANEP Transferencia Tecnolóxica (2007). Xestor de I+D+i Programa DPI/ DPA (Deseño e Produción Industrial/Automoción), Consellería de Innovación, Industria e Comercio, Xunta de Galicia, (agosto 2006-xaneiro 2014). Participou (2005-2013) en comités de normalización de AENOR ( CTN164, CTN124, CTN301).

Comentarios