Saltar ao contido principal

A igualdade, eixo básico do futuro da nosa institución

☝A Universidade de Vigo quere ser  unha institución igualitaria, tanto cara á propia institución coma cara á sociedade. Daquela, cobra especial relevancia o papel da Unidade de Igualdade, que dependerá directamente do reitor.

Durante o mandato que esmorece tivemos moitas actuacións que fixeron avanzar a realidade da igualdade na institución. Unha delas (o estudo da fenda salarial) puxo de relevo que co nacemento dos fillos e a crianza temperá, as mulleres perden pé na carreira investigadora. Así, unha das medidas estrela que queremos incorporar, consiste na redución de docencia durante o período posterior á reincorporación trala baixa de maternidade, tal como se recolle no apartado de PDI deste programa (docencia cero o primeiro ano  e ó 50% durante o segundo). Esta medida é un plan piloto que será avaliado ó final do mandato, para comprobar a súa validez, por se houbese que corrixila ou ampliala.

Asemade, comprometémonos á negociación dun novo plan de conciliación, con propostas coma a creación de ludotecas atendidas mediante sistema de bolsas horarias nos períodos de vacacións nas escolas, establecemento dunha nova normativa relativa a horarios docentes e de investigación, e a fixación de límites horarios estritos para as sesións dos órganos de goberno.

Por suposto, manteremos todas as actividades que tan bos resultados están a render: o curso online de igualdade, que será completado con novas temáticas, a cátedra de feminismos 4.0, o comité de sabias, a mellora nos planes de igualdade, o distintivo de igualdade para os centros que acrediten merecelo, a medida positiva de recoñecemento da produción científica das mulleres que deran a luz, o sistema de subministro de produtos de hixiene feminina, o renomeamento de edificios para facer visible a importancia histórica das mulleres ou a realización de estudos con perspectiva de xénero e os premios para traballos realizados coa devandita perspectiva. No caso de que se precisen máis salas de lactación (no mandato pasado puxemos nos tres campus), faranse novas.

Comentarios